Zemeljska dela

I. gradbena faza predstavlja izkop gradbene jame, priprave terena …