Izkopi in urejanje okolice

Izkopi in urejanje okolice

Zemeljska dela se izvajajo tako v I. gradbeni fazi pri izkopu gradbene jame in pripravi terena, kot tudi ob zaključku gradnje, ko tlakujemo in urejamo okolico.