Ročne in strojne rušitve objektov
Dotrajanost, poškodbe stavb ali pa neustrezna zasnova zahtevajo rušitve objektov ali delov stavb.